Rodzaje kopalni w Polsce

W głównej mierze działające w Polsce kopalnie można podzielić na te, które pracują na rzecz przemysłu, mają znaczenie turystyczne lub też służą celom naukowym.

Największe znaczenie ma naturalnie wydobycie różnego rodzaju surowców, z których potem korzysta przemysł. Kopalnie dostarczają naszej gospodarce zarówno surowce energetyczne, jak i minerały wykorzystywane w produkcji. Obiekty, w których wydobycie nie jest już prowadzone na szeroką skalę, i które dodatkowo są odpowiednio przekształcone, mogą służyć turystom czy szkolnym wycieczkom. Niektóre kopalnie są poza tym poświęcone celom naukowym, a główne badania, jakie są w nich prowadzone, dotyczą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa pracujących w typowych zakładach górników.